Hopp til innholdet

Inspiria science center

En grønn mobilitetsordning i regi av Bypakke Nedre Glomma, som driftes av Inspiria, der målet er å endre reisevanene til ansatte i lokale bedrifter. HjemJobbHjem er designet for å tilby en rekke tiltak og incentiver som gjør det lettere og mer tiltrekkende for de ansatte å velge alternative transportmetoder.

Som en konkret handling mot å redusere CO2-utslipp, har Inspiria science center, i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma, investert i fire sykkelcontainere som er strategisk plassert ved bedrifter som deltar i HjemJobbHjem-prosjektet. Disse sykkelcontainerne er et synlig tegn på forpliktelsen til å tilrettelegge for sykling som et foretrukket transportmiddel. Det er et håndfast eksempel på hvordan regionen arbeider sammen for å kutte ned på utslippene ved å tilby praktiske, tiltalende alternativer til bilbruk. Disse sykkelcontainerne er designet for å tilby sikker og værbestandig oppbevaring for sykler, og spiller en nøkkelrolle i å gjøre sykling til et mer tiltalende valg for ansatte i regionen. En av de mest bemerkelsesverdige egenskapene ved sykkelcontainerne er deres mobilitet og fleksibilitet i plassering. De er konstruert på en måte som gjør dem enkle å transportere fra et sted til et annet. Det gjør det mulig å raskt omlokalisere sykkelparkeringen til en ny bedrift.

Den overordnede målsetningen for Bypakke Nedre Glomma – nullvekst i personbiltrafikken – er ambisiøs, men gjennom felles innsats og innovative tiltak som HjemJobbHjem, er det en oppnåelig visjon. Dette initiativet viser at når bedrifter og offentlige institusjoner samarbeider, kan vi ta viktige skritt mot en mer bærekraftig framtid. Sammen kan vi ta steget over til framtidens reisemåter.