Hopp til innholdet

Mobil Sykkelcontainer

Trevirke


En bærekraftig parkeringsløsning for sykkel. Enheten er kledd i trevirke for et moderne design. Spesielt egnet for skoler og bedrifter. Vi tilbyr et miljø- og gjenbrukskonsept hvor brukte containere blir redesignet for trygg sykkelparkering. Vårt miljøvennlige sykkelhotell er en arealeffektiv måte å parkere syklene på innendørs. Beskyttet fra vær, vind og tyveri står syklene trygt plassert i grønne omgivelser.

Vi kan levere sykkel-containeren kledd i tre – noe som bringer naturen inn i urbane omgivelser. Vi organiserer legging av grønne tak. Ved å bringe økosystem med et mangfoldig utvalg av planter til de urbane strøk kan vi forbedre tette byområder. Den ene veggen utgjør en habitatkasse som skaper et hjem for bier, humler og andre insekter. ​

Folie


Denne parkeringsløsningen for sykkel har utvendig store flater med synlig og god reklameplass. Egnet for markedsføring og annen profilering. Containere er mobile, de leveres med lastebil fra våre lokaler og de plasseres ved hjelp av kranbil. På denne måten kan både parkeringsplasser og tomter som ellers ikke er i bruk utnyttes. Containere er fleksible da de kan omplasseres dersom tomten skal brukes til noe annet.

Sykkelcontainere som utstyres med grønne tak av sedum eller viltvoksende gress og blomster, gir en spennende kombinasjon av industri og natur. Grønne tak i urbane områder kan bli verdifullt for bevaring av bl.a. bier og humler. Foruten biologiske fordeler virker også grønne tak slik at det forsinker avrenning ved ekstremnedbør. Generelt bidrar grønne tak til å rense luften og øke trivselen i urbane strøk.