Hopp til innholdet

MOBIL SYKKELCONTAINER

TREVIRKE


En bærekraftig løsning for sykkelparkering. Enheten er laget av gjenbrukt container som er redesignet for å gi trygg og beskyttet innendørs parkering for sykler. Enheten er kledd i trevirke, noe som gir et moderne utseende og bringer naturen inn i urbane omgivelser. Containere er mobile, de leveres med lastebil fra våre lokaler og de plasseres ved hjelp av kranbil enklere blir det ikke.

Vi organiserer også legging av grønne tak etter ønske. Dette bidrar til å forbedre tette byområder ved å bringe økosystemer med et mangfold av planter til byene. Vi tilbyr også habitatvegg som gir et hjem for bier, humler og andre insekter. En bærekraftig løsning som oppmuntrer til mer bruk av sykkel.

FOLIE


Denne parkeringsløsningen for sykkel har utvendig store flater med synlig og god reklameplass. Egnet for markedsføring og annen profilering. Containere er mobile, de leveres med lastebil fra våre lokaler og de plasseres ved hjelp av kranbil. På denne måten kan både parkeringsplasser og tomter som ellers ikke er i bruk utnyttes. Containere er fleksible da de kan omplasseres dersom tomten skal brukes til noe annet.

Sykkelcontainere som utstyres med grønne tak av sedum eller viltvoksende gress og blomster, gir en spennende kombinasjon av industri og natur. Grønne tak i urbane områder kan bli verdifullt for bevaring av bl.a. bier og humler. Foruten biologiske fordeler virker også grønne tak slik at det forsinker avrenning ved ekstremnedbør. Generelt bidrar grønne tak til å rense luften og øke trivselen i urbane strøk.