Hopp til innholdet

Environment Box

Vi er en landsdekkende leverandør av innovative løsninger for trygg sykkelparkering. Vi har som hensikt å skape flere trygge sykkelparkeringer i nærheten av brukeren, og å inspirere til økt bruk av sykkel som et miljøvennlig fremkomstmiddel. Vi er opptatt av å ta miljøet på alvor og driver derfor med gjenbruk og andre miljøtiltak for å redusere vårt fotavtrykk. Med vår ekspertise innenfor trygg sykkelparkering og miljøbevissthet, er vi en ledende aktør i å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i norske byer og tettsteder.

Benedicte

Markedsansvarlig

Kontortelefon (+47) 923 11 461

Mail: bb@environmentbox.no

Mathias

Salgsansvarlig

Kontortelefon (+47) 923 11 461

Mail: mte@environmentbox.no

Samfunnsansvar

For å styrke norsk næringsliv og arbeidsplasser benytter vi oss av nærliggende bedrifter.

Gjenbruk

Vi gjør vår del for å redusere den totale miljøbelastningen, og velger derfor gjenbruk der det lar seg gjøre.

Grønn reisevei

Vi baserer oss på mest mulig kortreiste materieler for å minimere klimautslipp.

Send oss en forespørsel

Send oss en mail og vi tar kontakt med deg.

+47 923 11 461

post@environmentbox.no

Tønsberg

Følg oss på

You agree to receive email communication from us by submitting this form.