top of page

Sykkelcontainer

Vi tilbyr et miljø- og gjenbrukskonsept hvor brukte containere blir redesignet for trygg sykkelparkering.

Vårt miljøvennlige sykkelhotell er en arealeffektiv måte å parkere syklene på innendørs. Beskyttet fra vær, vind og tyveri står syklene trygt plassert i grønne omgivelser.

Vi skreddersyr sykkelhotellet etter ditt ønske med bl.a lademuligheter, låsbare skap, lys og varme.

Planter og habitatløsning.

Vi kan levere sykkelcontaineren kledd i tre - noe som bringer naturen inn i urbane omgivelser. Vi organiserer legging av grønne tak. Ved å bringe økosystem med et mangfoldig utvalg av planter til de urbane strøk kan vi forbedre tette byområder. Den ene veggen utgjør en habitatkasse som skaper et hjem for bier, humler og andre insekter.

Miljøhensynsfulle bedrifter gir økt tillitt og omdømme.

Habitat vegg

Container

Sedum

2 tbsp.

Salt

Trepanel

Containere er solide og allsidige, og er derfor perfekt egnet for gjenbruk. De er miljøvennlige, rimelige og ikke minst mobile. 

Standard er 20 fots containere

(6,05 m x 2,43 m x  2,59 m høyde) til 20 sykler.

Mobil

Containere er mobile, de leveres med lastebil fra våre lokaler og de plasseres ved hjelp av kranbil. På denne måten kan både parkeringsplasser og tomter som ellers ikke er i bruk utnyttes. Containere er fleksible da de kan omplasseres dersom tomten skal brukes til noe annet.

 

Dør/låssystem

Container leveres med innbruddsikrede ståldører. Dørlukkere leveres automatisk om ønskelig, og vi har flere låssystemer å velge blant; sylinderlås, kodelås, elektronisk lås m.fl.

 

Innredning

Container er utrustet med sykkelstativ festet til gulv/vegg slik at sykkelen, om ønskelig, kan låses fast med egen sykkellås. Kan leveres med ladestasjoner for el-sykler.

Grønne tak

Containere som utstyres med grønne tak av sedum eller viltvoksende gress og blomster, gir en spennende kombinasjon av industri og natur. Grønne tak i urbane områder kan bli verdifullt for bevaring av bl.a. bier og humler. Foruten biologiske fordeler virker også grønne tak slik at det forsinker avrenning ved ekstremnedbør. Generelt bidrar grønne tak til å rense luften og øke trivselen i urbane strøk.

 

Habitatvegger

Vi kan levere habitatpanel eller kasser som gir beskyttelse og overvintringsmuligheter for bier og humler. Bier og humler er en truet art, og står i fare for å forsvinne i Norge. Humler er særlig viktige her i nord, det er humlen vi må takke for at vi har blåbær i skogen, at høyfjellsplantene våre blir bestøvet, og at vi har norsk eple-, agurk- og tomatproduksjon. 

 

Vernede bedrifter

Vi samarbeider med bedrifter som tilbyr arbeidstrening og opplæring. Med dette som verdigrunnlag utvikler og produserer vi produkter som gjenspeiler kreativitet, kvalitet, mangfold og mestringsglede.

 

Gjenbruk

Gjenbruk betyr at ting som er overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Vi sparer miljøet for bruk av energi, uttak av naturressurser og reduserer utslipp både i produksjon og transport.

bottom of page